ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ

 

LTM HOME

 • Απόλυτα φορητό σύστημα Βίντεο εγκεφαλογραφικής (ή και πολυκαταγραφικής) μελέτης με το πάτημα ενός πλήκτρου, χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής !
 •  Ασύρματη σύνδεση μέσω Bluetooth  
 • Διαστάσεις 11 x8 x3 cm, βάρος < 250 gr.
 • Λειτουργία με μπαταρίες ΑΑ
 • Αποθήκευση σε Flash card 72 ώρες
 • Συγχρονισμός με την εικόνα και τον ήχο

  

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ : Ο ενισχυτής MORPHEUS 34 καναλίων, με τη σύνδεση του σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλαπλές χρήσεις :

 • ως ΗΕΓράφος
 • ως ΗΕΓράφος πολυήμερων καταγραφών με καλώδιο ή και ασύρματα
 • ως μονάδα καταγραφής ύπνου, καθώς διαθέτει ενσωματωμένους σένσορες  πολυσωματογραφίας
 • αλλά και ως holter HEΓ για καταγραφή μέχρι και 48 ώρες

Παρέχεται δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μέσω Bluetooth με Η/Υ πριν την εγγραφή για τον έλεγχο της ποιότητας των σημάτων.

 

 

Δυνατότητα επιλογής τρόπου χρήσης των καναλιών

 • 12 μονοπολικά
 • 12 μονοπολικά ή διπολικά κατ'επιλογή του χειριστή
 • ενσωματωμένοι σένσορες πολυγραφίας (θέση σώματος, 2 κανάλια DC, 2 differential inputs)
 • 3 οξύμετρο, παλμός, πληθυσμογράφημα

Πρόγραμμα ανάλυσης ύπνου, αυτόματη εύρεση και κατηγοροποίηση συμβάντων, στάδια ύπνου, FFT αναλυση κλπ.