ΜΥΟΓΡΑΦΟΙ - ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 

 

Mυογράφοι - Προκλητά Δυναμικά από 3 - 17 κανάλια σε σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 • Ολες οι εξετάσεις μυογραφίας -  νευρογραφίας (needleEMG, MNCV, SNCV, F-Wave, H-Reflex, Repetitive stimulation),  προκλητών δυναμικών (SEP, AEP, VEP)
 • Πρόσθετες εξετάσεις SFEMG, MUAP, Quantitative, BlinkReflex, SSR, R-Ranalysis, P-300, CNV, MEP, LEP, ERP, MUNE, Inching, Macro EMG
 • όλα τα νεύρα και οι μύες στα Ελληνικά
 • Δυνατότητα δημιουργίας πρωτοκόλων, με δυνατότητα ρύθμισης ΟΛΩΝ των παραμέτρων από το χειριστή
 • Δυνατότητα δημιουργίας αρχείου φυσιολογικών τιμών
 • Ατλαντας νεύρων και μυών με αυτόματη μετάβαση σε σχετικές εξετάσεις με το επιλεγόμενο νεύρο
 •  Δημιουργία σειράς εξετάσεων για κάθε νεύρο (Studies) με άμεση μετάβαση στην επόμενη
 • Αυτόματη διόρθωση τιμών ταχυτήτων με βάση τη θερμοκρασία
   

 

Ολα τα παραπάνω, μπορούν να έχουν εφαρμογή και σε φορητό Η/Υ και επιπλέον

 • η δυνατότητα τροφοδοσίας του από  μπαταρίες σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Η/Υ από μπαταρία, καθιστά το σύστημα ΑΠΟΛΥΤΑ απομονωμένο από παράσιτα, για χειρουργείο, μονάδα εντατικής κλπ