ΗΛΕΚΤΡΟΣΠΑΣΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Οι προσφερόμενες μονάδες ηλεκτροσπασμοθεραπείας spECTrum είναι σύγχρονης κατασκευής με εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας.

Προσφέρονται τέσσερα μοντέλα εναλλακτικά, με κοινά τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά εκτός των παρακάτω :

 

Μοντέλο

Καταγραφικό

HEΓ-ΗΚΓ

Ρυθμιζόμενες παράμετροι

4000 Μ

Όχι

Όχι

Ένταση ερεθισμού J

4000 Q

Όχι

Όχι

Πλάτος, συχνότητα, διάρκεια, ένταση ερεθισμού

5000 M

Ναι

Ναι

Ένταση ερεθισμού J

5000 Q

Ναι

Ναι

Πλάτος, συχνότητα, διάρκεια, ένταση ερεθισμού
  • Πληρουν τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας, τόσο γενικές (CEMark, FDA, cUL, IEC601-1 Ιατρικών μηχανημάτων, IEC601-2 Ηλεκτρομαγνητισμού), όσο και ειδικές (IEC601-2-14 Συσκευών σπασμοθεραπείας, IEC601-2-25 καρδιογραφήματος, IEC601-2-26 εγκεφαλογραφήματος).
  • Όλα τα μοντέλα διαθέτουν σύστημα αυτόματου ελέγχου σωστής λειτουργίας τόσο κατά την ενεργοποίηση της συσκευής όσο και μετά από κάθε θεραπευτική δοκιμασία.
  • Όλα τα μοντέλα διαθέτουν σύστημα συνεχούς μέτρησης της δερματικής αντίστασης. Ετσι, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση των τιμών των παραμέτρων από το χειριστή, η συσκευή μεταβάλλει την τιμή ερεθισμού (ή και διακόπτει τη θεραπεία) ανάλογα με την μεταβολή της δερματικής αντίστασης.
  • Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ψηφιακό επεξεργαστή σήματος για τον καθορισμό των προς ανάλυση βιοσημάτων.
  • Όλα τα μοντέλα διαθέτουν οθόνη LCD touchscreen