ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

καλώδια ΗΚΓ

σένσορας ροής αέρα (thermistor)

σένσοας ροχαλητού (piezo)

σένσορας ροής αέρα και ροχαλητού (canulla)

ζώνη αναπνοής θώρακα ή και κοιλιάς (elastic band)

ζώνη αναπνοής θώρακα ή και κοιλιάς (inductive band)

  σένσορας κινήσεων

σένσορας θέσης σώματος

   οξύμετρο