ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΜΓ-ΠΔ

 

 καλώδιο καταγραφής για χρήση με βελόνα, δακτυλίδια, επικολλόμενα

 βελόνες διπολικές μίας χρήσης

 ζεύγος δακτυλιδιών 

 ζεύγος επικολλόμενων ηλεκτροδίων

 γείωση

 ηλεκτρόδιο καταγραφής (bar type)

 βελονοειδή ηλεκτρόδια καταγραφής

 ηλεκτρόδιο ερεθισμού

 θερμόμετρο

  σφυράκι